Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Datum sobota 14.2.2004 Čas 18:40
Datum GMT sobota 14.2.2004 Čas GMT 17:40
Zeměpisná šířka 49°12' Zeměpisná délka 16°37'
Místo narození Brno Pohlaví Žena
Systém domů Placidus Juliánský den 2453050.2361
Pozice planet
Planeta Délka Šířka Změna Znamení Dům
Slunce - Slunce 25°22' +0°00' +1.010 vodnar - vodnář 6
Mesic - Měsíc 10°38' +357°46' - strelec - střelec 4
Merkur - Merkur 11°46' -1°53' +1.615 vodnar - vodnář 5
Venuse - Venuše 7°08' -0°09' +1.168 skopec - skopec 8
Mars - Mars 7°13' +0°48' +0.638 byk - býk 9
Jupiter - Jupiter 16°17' +1°24' -0.115 panna - panna 1
Saturn - Saturn 6°44' -0°37' -0.038 rak - rak 10
Uran - Uran 2°22' -0°43' +0.057 ryby - ryby 6
Neptun - Neptun 13°22' -0°02' +0.037 vodnar - vodnář 5
Pluto - Pluto 21°50' +8°48' +0.020 strelec - střelec 4
Uzel - Uzel 15°20' +0°00' -0.052 byk - býk 9
Dům Úhel Znamení
1 12°24' panna panna
2 4°40' váhy vahy
3 2°58' štír stir
4 7°30' střelec strelec
5 14°09' kozoroh kozoroh
6 16°11' vodnář vodnar
7 12°24' ryby ryby
8 4°40' skopec skopec
9 2°58' býk byk
10 7°30' blíženci blizenci
11 14°09' rak rak
12 16°11' lev lev
Tabulka aspektů planet
Mesic                        
Merkur   sextil 61°08', ε=1°08'                    
Venuse   trigon 116°29', ε=3°31'                    
Mars                        
Jupiter                        
Saturn       kvadrat 89°36', ε=0°24' sextil 59°31', ε=0°29'              
Uran                        
Neptun   sextil 62°43', ε=2°43' konjunkce 1°36', ε=1°36'                  
Pluto                        
Uzel           trigon 120°57', ε=0°57'     kvadrat 91°58', ε=1°58'      
ASZ   kvadrat 88°14', ε=1°46'                    
MC   oposice 176°52', ε=3°08'   sextil 60°23', ε=0°23'                
  Slunce Mesic Merkur Venuse Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Uzel ASZ
Stav planet
Slunce Slunce ve zničení -12
Mesic Měsíc   8
Merkur Merkur   6
Venuse Venuše ve zničení -12
Mars Mars ve zničení -5
Jupiter Jupiter ve zničení 0
Saturn Saturn ve zničení 0
Uran Uran   -7
Neptun Neptun   3
Pluto Pluto   1
Uzel Uzel   4
 
 
Zvěrokruh
Zvěrokruh

 

Slunce ve vodnáři

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Lidumilnost. Nezávislost. Originalita.
MOTTO: Já vím.
VĚDOMÝ CÍL: Pravda. Vědění.
SILNÝ SMYSL PRO: Zásady. Altruismus.
VLOHY PRO: Bádání. Koordinování. Syntetizování (spojování). Plánování. Reformování.
POVAHA: Doktrinářská, dbající jen na teorie a nikoli na skutky. Vzdálená. Agnostická. Lidumilná. Perversní, nevypočitatelná. Anarchistická.
POTŘEBA ROZVÍJET: Vřelost a srdečnost. Lidský cit. Praktické schopnosti.
Velký význam má pro zrozence přátelství či partnerství. Ten, koho si zvolí za přítele si může být jistý jeho loajalitou. Zrozenec má občas pocit, že jiní lidé mají pro jeho názory a ideje málo pochopení a cítí se proto uražený. Důsledkem jsou pak diskuse a spory. Není ani afektovaný, ani snob. Má vrozený odpor proti levnému napodobování a proti každé formě pokrytectví. Vyznává princip absolutní rovnoprávnosti. Rád poznává nové lidi a vyměňuje si s nimi názory a myšlenky. Intelekt je výrazný, komunikace probíhá na duchovní úrovni. Touží po materiálních statcích ale není egoistický. Jeho osobní zájmy spočívají spíše v oblasti duchovní než materiální. Nejlépe se mu pracuje v kolektivu nebo u organizace, která se snaží realizovat nějaký ideál. Při takovéto činnosti dokáže nejlépe uplatnit svoji výbornou paměť, intuici, vědění, lidumilnost a vyjadřovací schopnosti. Zájem a schopnost vcítit se do lidských problémů mu přinášejí úctu a důvěru jeho okolí. Jeho cítění je neosobní a porozumění je racionálně usměrňováno.

Měsíc ve střelci

OSOBNOST: Mluvící a jednající otevřeně. Čestná. Silně nezávislá. Občas enthusiastická. Plná naděje.
SCHOPNOSTI: Zkoumat. Vyšetřovat. Pohybu. Šířit znalosti a vědomosti.
CÍTĚNÍ: Vřelé, spontánní, intuitivní.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Snadno stimulovatelné.
Tato konstelace charakterizuje vskutku pohyblivého člověka, který má sklon k impulsivnímu jednání. Pociťuje silný vnitřní neklid. Je optimistický a veselý. Své úsilí v oblasti pracovní činnost bere sportovně.

Merkur ve vodnáři

MYŠLENÍ: Originální, chytré, abstraktní. Obsažné. Vědecké. Syntetické.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Dialektická, přesná. Příjemná. Duchaplná.
ADAPTABILITA: Nepředvídatelná.
VNÍMÁNÍ: Pronikavé. Dobře trénované.
POSTRÁDÁ: Vřelost. Fantazii.
Myšlení zrozence je přístupné zkušenostem zcela nového typu. Schopnost vidět věci objektivně vede k pravdivému a nezaujatému poznání. Pravdu uznává jako důležité kritérium. Nespoléhá se na tradiční nebo společensky uznávané ideje, jestliže odporují realitě nebo jeho osobním zkušenostem. To je tajemství jeho originality. Má schopnost syntetického myšlení a matematické nadání. Věci dokáže vidět v širších souvislostech a to podporuje formování jeho humanitních postojů, zájem o duchovní rozvoj lidstva. Rád pracuje v kolektivu a vůbec mezi lidmi. Podílí se na aktivitách skupin nebo organizací. Hledá duchovní podněty prostřednictvím přátelství a mezi přáteli.

Venuše ve skopci

NÁKLONNOST, NÁLADY: Nestálé. Krátkého trvání.
MILUJE: Romantická dobrodružství.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Duševní aktivity. Oddaností ideálům. Soustředěním se na podstatné.
DISPOZICE: Přímé. Nepřizpůsobitelné. Enthusiastické.
City projevuje prudce a bouřlivě. Svojí iniciativou a duchem podnikavosti propůjčuje společenským událostem šarm a lesk. Cílevědomě a energicky sleduje své zájmy a v otevřeném konkurenčním boji se uchází o přízeň ostatních. Vyžaduje velkou míru osobního uznání a má sklon k egocentrismu. U zrozence se může projevovat neuhlazené chování.

Mars v býku

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Pozemskeé se zaměřením na luxus.
STIMULOVÁNY JSOU: Řemeslné dovednosti.
ENERGII MÁ: Pod kontrolou. Tichou, klidnou. Schopnou využití.
METODA JEDNÁNÍ: Vytrvalá. Praktická.
POSTOJE: Tvrdohlavé, s tendencí ospravedlňovat je a obhajovat. Tupé. Věrné. Shovívavé k sobě samému, domýšlivé.
NEMÁ: Průbojnost. Pohyblivost. Má silnou touhu po penězích. Mnoho energie vynakládá na hromadění peněz a majetku. U zrozence převažují praktické zájmy, takže energie je vynakládána na užitečné činnosti, které přinášejí hmatatelné výsledky. Jedná pomalu, má však velkou vytrvalost a je cílevědomý. Není vysloveně agresivní, je-li však k boji donucen je silný a neústupný protivník. Má řemeslnou zručnost, s nástroji dokáže zacházet s velkou pečlivostí a precizností. Přespříliš lpí na penězích. Může být velmi majetnický ve vztahu k partnerovi a také velmi žárlivý.

Jupiter v panně

MÁ NADŠENÍ PRO: Výzkum. Služby. Kategorizaci.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Schopnost rozlišování. Technické dovednosti.
MYSL A ROZUM MÁ: Materialistický. Skeptický. Opatrný, hledající výhody.
Má pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytuje nepostradatelné služby. Exaktní způsob práce se dostává do konfliktu s pozorností, k detailu. Žádný člověk nemůže věnovat maximální pozornost každé jednotivé stránce rozsáhléoho díla. Z tohoto důvodu může dojít buď k přepracování nebo určité části záměru nebudou zpracovány odborně. Musí proto zajistit spolupráci jiných osob a delegovat na odpovědnost nebo rozsah svého podnikání omezit. Vyžaduje maximální poctivost i v maličkostech. Dokáže z množství informací vytřídit pravdu a omyly. Všechny aktivity zrozence jsou charakterizovány poctivostí a integritou, což vede k dobrým vztahům ke spolupracovníkům, podřízeným a nadřízeným. Oceňuje dobré pracovní podmínky a za odváděné výkony je vysoce hodnocen a dobře placen. Čistrota a pořádek jsou jeho prvním přikázáním. Zanedbanlý oděv nebo domácnost u něho vyvolávají nelibost.

Saturn v raku

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Emocionální vyjádření. Zájem o rodinu, domov a domácnost.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Sympatie. Toleranci. Nesobeckost.
CHARAKTER MÁ: Houževnatě ulpívající na něčem. Zaujatý sám sebou. Bázlivý. Pesimistický. Umíněný. Ochranný. Zištný. Zjímající se o veřejné blaho.
POSTRÁDÁ: Pružnost těla a ducha.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Emocionáloní zranitelnosti.

Uran v rybách

PROBOUZÍ: Slitování. Vágní obavy. Pokoru. Ducha sebeobětování. Smyslná přání. Estetickou vnímavost. Náboženské impulsy.
NIČÍ: Materialismus.
ČINÍ VŮLI: Nekoordinovanou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Nejistota. Nestálost. Společenskost.

Slunce v 6. domě

Miluje ocenění a uznání, je ješitný.

Měsíc v 4. domě

Zrozenec je intuitivní, zaměřený na sebe, má vnitřní touhu po míru a bezpečí. Příznivé finanční vyhlídky ve druhé polovině života.

Merkur v 5. domě

Zrozenec miluje změnu, má intelektuální zájmy, v každém člověku dokáže nalézt fascinující potenciál. Nasnadě jsou rychlé zisky ze spekulací. Má intelektuální zájmy o umělecké a tvůrčí snažení. Proto může nalézt uplatnění jako spisovatel, dramatik. Má schopnost dobře se vyjadřovat slovem i písmem. Chce být obdivován pro své intelektuální výkony. Živě se zajímá o hry, které mají intelektuální charakter, jako jsou šachy, karetní hry apod.

Venuše v 8. domě

Vynucuje si náklonnost a dospívá k odcizení. Zisk může zrozenec dosáhnout prostřednictvím sňatku, žen a dědictví. Partner je výstřední a marnotratný. Finanční prospěch získá sňatkem, jinými partnerskými nebo společenskými vztahy. Není-li planeta poškozena, může očekávat dědictví. Sňatek může být motivován vyhlídkou na finanční prospěch. Příliš intenzivní emoce, žárlivost a chorobná touha po majetku.

Mars v 9. domě

Zrozence má nezávislé myšlení. Má sklon k nadsázce a k sebeospravedlňování, někdy vystupuje jako fanatik. Dokáže bojovat za své přesvědčení. Straní určité věci v nevhodnou dobu, cítí se být nedoceněný. Má rád změnu. Je nadšeným bojovníkem za ideály, které vyznává. Mnozí zrozenci se často angažují v organizacích, které mají vojenské zájmy. Jejich militantní postoje mohou vyústit do podoby zaníceného revolucionáře až zarytého reakcionáře. Může jít jiným dosti na nervy, pokud bude zastávat příliš úzkoprsé a fanatické názory. Agresivně propaguje své vlastní principy víry a organizace a k jiným názorům je netolerantní. Tendence zatracovat lidi jiného smýšlení odpovídá nedostatku trpělivosti a schopnosti učit se ze zkušenosti jiných lidí.

Jupiter v 1. domě

Zrozenec se vyznačuje optimistickou a družnou osobností. Má sklon zaměřovat se na slunné stránky života. Je čestný, důvěryhodný, přátelský a ochotný. Z těchto důvodů je také populární a oblíbený. V životě bude mít štěstí. Vždy mu na pomoc přijde prozřetelnost, někdy v posledním okamžiku. Má vyhraněné morální zásady a přesvědčení.

Saturn v 10. domě

Je samostatný, nezávislý, ambiciózní, vyžaduje respekt. Je odpovědný, úspěchu dosahuje vytrvalostí. Silné profesní ambice. Na prvním místě, zejména od dvacátého devátého roku věku stojí úsilí vybudovat si postavení požívající vážnosti. Zrozenec se úspěšně prosadí a dík své morální integritě a usilovné práci získá autoritu, dobré postavení, bohatství a vedoucí postavení. Je důležité, aby se ctižádost a úspěch nestaly samoúčelem. Je nutné pečlivě zkoumat motivaci úsilí zrozence dosáhnout moc.

Uran v 6. domě

 

Neptun v 5. domě

Zrozenec vyhledává zábavu a potěšení. Spekulace přinesou zisk v oblastech loďařství, letectví, ropy. Zrozenec má velkou touhu po lásce a uznání, které se snaží nalézt v romantických vztazích a v tvůrčím sebevyjádření. Má nadání hudební, umělecké a především herecké. Má dobrý "čich" na burzovní obchody, při investování a spekulacích se však doporučuje krajní opatrnost.

Měsíc konjunkce IC

Při hledání nových emocionálních zážitků může putovat z místa na místo.

Merkur konjunkce Neptun

Zrozenec má živou fantazii, sklon ke snění a k meditacím. Může mít i sklon i k úhybným a klamným manévrům. Zrozenec se nepouští do diskusí a v klidu uskuteční svůj záměr i když je od toho odrazován. Mohou se objevit poruchy mysli a psychózy.

Měsíc sextil Merkur

Uvedený aspekt slibuje dobrou paměť a duševní nadání. Cit a rozum jsou vzájemně harmonicky sladěny. Proto se snaží své záměry a plány přeměňovat ve skutky. Myšlenky a nápady dokáže prakticky využít, s finančním prospěchem. Má dobře vyvinutý smysl pro obchodní činnost. Zrozenec se dokáže dobře vyrovnávat s drobnými problémy života a vyhýbá se zbytečnému plýtvání časem. Dokáže vnímat myšlenky a pocity jiných lidí a proto se umí chovat taktně. City jsou vyrovnané. Vzácná schopnost jednoduše, snadno a srozumitelně zprostředkovat své myšlenky a názory mu umožňuje porozumět si s lidmi. Je nadaný řečník a spisovatel.

Měsíc sextil Neptun

Uvedený aspekt jednoznačně ukazuje na paranormální schopnosti. Zrozencova intuice se zaslouží o to, že se objeví příležitosti jak zlepšit finanční situaci a situaci v rodině. Nevědomá vnuknutí ovlivňují rozhodování zrozence. Zrozence charakterizuje silná emocionální sensibilita a usnadňuje vcítit se do duše jiných lidí.

Venuše sextil MC

Charakteristická je láska ke krásám přírody. Rád pěstuje květiny.

Mars sextil Saturn

Aspekt zrozenci propůjčuje sílu a vytrvalost, které uplatňuje všude tam, kde je vyžadována usilovná práce a tělesná disciplína. Technické nadání pramení ze schopnosti pečlivě a precizně pracovat. Svoji energii vynakládá praktickým a efektivním způsobem. Saturn omezuje impulsivnost Marsu, zatímco Mars překonává úzkost typickou pro Saturn a přináší zrozenci odvahu. Uvedené postavení proto formuje spartánský životní postoj. Lidé s touto konstelací proto nebývají příliš laskaví a většinou budí dojem chladných a nepřístupných osob.

Měsíc kvadrát ASZ

Zrozenec má emocionální problémy při vyjádření vlastní osobnosti a při realizaci plánů a záměrů. Nevědomé vzorce chování zrozenci brání jednat rozhodně. Vyvolají rovněž problémy, které se postaví do cesty jeho partnerům nebo blízkým lidem. Pomoc se dostaví, jestliže si zrozenec uvědomí své návykové vzorce, tělesné pohyby a zvláštnosti ve svém chování.

Venuše kvadrát Saturn

Zrozenec je trudomyslné povahy. Má citové zábrany, které se mohou projevovat jako ostych nebo škrobená obřadnost. Dokáže být vypočítavý, jde-li o získávání majetku, postavení a vážnosti. Pokud má majetek a moc, používá ji k tomu, aby upoutal mladšího partnera. Naopak se mu může stát, že si mladší partner vyhlédne staršího kvůli majetku a společenskému postavení s úmyslem přisvojit si ho. Za těchto okolností pak takovýto vztah postrádá náklonnost a pro zrozence je krajně neuspokojivý. Uvedený aspekt může někdy způsobovat velký materiální nedostatek. Přemíra odpovědnosti brání zrozenci ve štěstí. U zrozence se může objevit lakota a žárlivost. Velmi obtížně se v životě dopracovává takových situací, které lze označit pojmy mír, klid a štěstí. Životní podmínky a okolnosti jsou buď zcela zvláště tvrdé nebo zrozenec reaguje přecitlivěle na všechny nezdary.

Měsíc trigon Venuše

Zrozenec má přívětivé a harmonické založení. Aspekt je zvláště příznivý pro ženy, protože podporuje tradiční ženské ctnosti, jako jsou krása, něžný citový výraz a náklonnost. Zrozenec je schopen projevit hluboký soucit a má schopnost vcítit se. Jeho přítomnost působí uklidňujícím dojmem. Lidé s tímto aspektem mají často určité umělecké schopnosti nebo alespoň dobrý vkus při vaření, zařizování domova a v péči o zevnějšek. Je-li tento trigon spojen s příznivým aspektem Neptuna, může naznačovat mimořádné hudební nebo výtvarné nadání. Aspekt je příznivý pro zpěváky a herce.

panna na hrotu 1. domu

Důvtip a bystrost se projevují v praktických věcech. Při rozvíjení a realizaci myšlenek, nápadů a záměrů postupuje systematicky a plánovitě. Každou jednotlivost registruje a přesně analyzuje. V tom spočívá úspěch zrozence. Jeho cílem je dokonalost. Co dělá, je bez chyby. Kvalita má přednost před kvantitou.

váhy na hrotu 2. domu

Zrozenec se nechává svým partnerem často zaplést do rizikových situací.

štír na hrotu 3. domu

Zrozenec má energické, vynalézavé a tvůrčí myšlení. Jeho mluva a způsob komunikace se vyznačují stručností a otevřeností. Jeho krásně formulované myšlenky jsou hudbou pro uši člověka.

střelec na hrotu 4. domu

Pro zrozence je důležitý prostorný a pohodlný dům, aby každá věc měla přiděleno určité místo. Návštěvníky přijímá s velkorysostí sobě vlastní, ale ještě štědřejší je vůči rodinným příslušníkům, kteří spolu navzájem dobře vycházejí.

vodnář na hrotu 6. domu

S ochotou druhému prokáže službu.

kozoroh na hrotu 5. domu

Své snahy často uskutečňuje pomocí milovaného partnera. Je nadmíru opatrný v oblasti spekulace a nepouští se do žádných rizik. Vyhledává vážné a smysluplné rozptýlení a miluje usilovnou práci.

ryby na hrotu 7. domu

Zrozenec svému partnerovi odkrývá nové oblasti zájmu. V partnerském vztahu je kladen důraz na takové hodnoty, jako lidské porozumění a bohatší citový svět. Zrozenec přitahuje lidi, kteří nejsou tak systematičtí jako on sám.

skopec na hrotu 8. domu

V souvislosti s dědictvím může dojít k rozsáhlým právním sporům. Také ohledně společných financí se mohou objevit neshody. Zrozenec se nejlépe regeneruje prostřednictvím rozhodného jednání.

býk na hrotu 9. domu

Zrozencova filosofie se opírá o vše krásné a praktické. Jeho náboženské a sociální představy odpovídají realitě a není ochoten je měnit. Trvá na tom, aby se s finančními prostředky spravedlivě nakládalo.

blíženci na hrotu 10. domu

 

rak na hrotu 11. domu

Zachází se svými přáteli jako s rodinnými příslušníky. Rozvíjí mimořádně silné citové vazby k přátelům a rovněž ke skupinám, k nimž patří. Rád zve své přátele k sobe domů.

lev na hrotu 12. domu

Má obdivuhodnou vnitřní sílu, která se projevuje teprve ve vážných případech. V tom spočívá jeho silná nevědomá opora. K pádu ho může přivést jeho pýcha a skrývaný egoismus.

cestování

Miluje cestování a změnu místa pobytu. Podniká nebezpečné cesty. Má snahu osvojovat si stále nové zkušenosti. To je důvodem častých cest do ciziny a studia různých vědních oborů.

láska a sex

Aktivně se snaží získat náklonnost muže. Zrozenec je vášnivým milostným partnerem. Tento druh náklonnosti může v tomto případě být impulsivní a bez delšího trvání. Jeho hlavním zájmem je sexualita. Milostné záležitosti jsou platonické. Má smyslnou povahu a příliš zdůrazňuje sex. Milostné záležitosti jsou více méně platonické. Milostné vztahy a sexuální život jsou často spojeny se zvláštními okolnostmi. Může ho postihnout zlý osud, který ho oloupí o náklonnost, vede ke zklamání a k nenaplněným milostným vztahům. Ve vztahu k sexu a k romantice je zrozenec spíše prudérní, avšak navzdory dojmu chladného člověka, který budí, je pro něho sexualita velmi důležitá.

zdraví

Má malé rekuperativní schopnosti a organické potíže. Zrozenec má křehké zdraví. Nutná je pečlivá příprava stravy a přiměřená dieta. Rekonvalescence po prodělané nemoci může být dlouhá. Zdraví zrozence bude doprovázené nervovými potížemi, zvláštními nehodami a nevyléčitelnými potížemi. Může mít zájem o zvláštní metody léčení, např. homeopatickou medicínu. Zvýšený sklon k nervozitě a popudlivosti, který může vést k onemocnění. Pečlivě plánuje a rozumným způsobem provádí vše, co souvisí se zdravím a správnou výživou. S osobní hygienou to myslí velmi vážně. Je vzorem čistoty a pěstěnosti. Zrozenci hrozí nehody a horečnatá onemocnění, která mohou změnit celý jeho život, pokud nebude dosti opatrný.

práce

Zrozenec je dobrý pracovník, s dobrým vztahem k práci. Potřebuje však uznání. Jestliže se nedostaví, projevuje vůči spolupracovníkům i představeným nenálady a má pak sklon měnit zaměstnání. Jako představený je vůči svým podřízeným často přísný a autoritativní. Nemá problémy s tím, jak najít dobře placené místo. Může být delší dobu nezaměstnaný. Sebevědomí a vlastní hodnocení závisí bezprostředně na vykonávané práci. Zrozenec používá neobvyklé a pokrokové metody v práci. Dík své pracovní činnosti navazuje s lidmi nová přátelství. Může být činný v odborovém hnutí. Zrozenec je neschopen akceptovat rutinní práci. To s sebou může přinášet častou změnu pracovního místa a labilní poměry v zaměstnání. Pracovní poměr pak může být náhle ukončen. Toto postavení (Měsíc v konjunkci s IC) příznivě ovlivňuje úspěchy v povolání. Poskytuje zrozenci schopnost komunikovat s veřejností a dorozumět se se směrodatnými a vlivnými lidmi. V záležitostech souvisejících s povoláním a zaměstnáním projevuje diplomatičnost. Proto v povolání vládne spokojenost. V práci je tvořivý a originální, přičemž se svými spolupracovníky často jedná jako s přáteli a váží si práce v kolektivu. Ztrácí však zájem o spolupráci, jestliže ostatní aktéři nejsou ochotni vytrvat až do konce. V zaměstnání je metodický, technicky mnohostranný a také velmi vynalézavý. Volí povolání, v němž může používat hlavu a ruce k tomu, aby přeměňoval originální myšlenky v činy. Často má více než jedno povolání a rád pracuje s lidmi.

okolnosti na sklonku života

Okolnosti na konci života budou příznančné zvýšenou aktivitou, určité veřejné uznání.

rodiče

Rodiče, zejména matka mají na zrozence velký vliv. Vliv matky bude neomezený. Emocionálně bude zrozenec připoutánk domovu a rodičům. Má úzké vztahy k rodičům. Rodiče mohou být na obtíž nebo na zrozence vyvíjet emocionální tlak.

rodina a domov

Identifikuje se citově s rodinou a domovem. Bez naplněného rodinného života nemůže být šťasten. Celkový emocionální postoj bude určován vztahy v rodině. Zrozenec se bez domova a rodiny se cítí nešťastný a opuštěný. U zrozence můžeme očekávat úzké rodinné vazby a vztah k domovu. Po sňatku bude u zrozence existovat zvláště úzká vazba na matku. Doma a v kruhu rodiny je velmi jemnocitný a dokáže vytvořit situaci, která se vyznačuje harmonií a bezpečím. Ať si to uvědomuje či nikoliv, je silně spojen s rodinou. Rodinný život je většinou plný harmonie a lásky. V manželství a doma vládne spokojenost. Domov je zpravidla zařízen s uměleckým vkusem.

děti

Děti jsou chytré. Pečuje o intelektuální rozvoj svých dětí a je na ně hrdý. Děti zrozence jsou velmi sensitivní a intuitivní. Také se může stát, že zrozenec bude děti zanedbávat, nebo děti adoptovat nebo bude mít děti nemanželské. Při této konstelaci (Neptun v pátém domě) existují také neuspořádané a narušené rodinné poměry.

smrt

Smrt bude mít klidnou. Smrt může mít souvislost s tím, že si zrozenec příliš dopřává, ledvinové potíže, cukrovka, možná je rovněž smrt manželky.

nadání

Prozíravý organizační a řídící talent, což je důležité pro dosažení vedoucího postavení v politice a obchodu. Bohatství nápadů mu přináší slávu a uznání.

manželství

Problémy se objevují i ve vztazích k jiným lidem, přičemž partnerství a manželství nejsou výjimkou.

peníze

Zdá se, že má schopnost něco vlastnit, nějak přitahovat peníze. Tak si může dopřát krásné a příjemné věci života, avšak nemá v tomto směru žádné pevné zásady, protože kolísá mezi skromností a marnotratností.